خوش آمدید 

شهر بازی سر پوشیده فان تایم

فان تایم را می توان یکی از موفق ترین طرح های شهربازی سرپوشیده در ایران دانست ، که فان تایم پس از راه اندازی شعبه های خود در شهر های استانبول و ازمیر به سراغ تهران و تبریز آمده است ………..

پیشنهاد فان تایم برای شما

ویژه برنامه فان تایم برای تابستان شما
با هر 2/500/000 ریال شارژ
1/500/000ریال شارژ هدیه دریافت کنید